ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

နံနက္႐ႈခင္း

ႏွင္းဆီေရာင္ေနမင္း
နံနက္ခင္းမွာစိမ္းလန္းေနတယ္။

ဘ၀ဟာ
ဂင္ဇာလမ္းမလား
ခ်က္စတာဖီးစီးကရက္လား
တက္ေန၀င္းလဖက္ရည္ဆိုင္လား
ဟႏြဳိင္တိုက္ပြဲလား၊ပဲရစ္ၿမိဳ ႔ေတာ္လား
ေကာ္နီဖရန္႔စစ္ ေတးသံလား
အေတြးမ်ားလႈပ္႐ွားေနတယ္။

ေဟာ၊ေၿမာက္ဖက္လမ္းမွာ
သရက္သီးသည္ေတာသူမေလး
ၿမိဳ ႔ကေက်ာင္းသူမေလး
အၿဖဴ၊အညိဳ၊အၿပာ၊အ၀ါ
အင္း ဒါဟာ ဘ၀ေပါ့။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: