ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

တနဂၤေႏြတခုရဲ ႔ခံစားမႈ
လမ္းထိပ္ကြမ္းယာဆိုင္က
သၾကားလံုးဟာခ်ိဳတယ္။

ဂ်ယ္ရီလူး၀စၥနဲ႔
သန္းႏြဲ ႔ကရီရတယ္။

ႏွင္းဆီမေလးရဲ ႔အၿပံဳးမ်ားဟာ
ငါ့ကိုဖမ္းစားသြားခဲ့တယ္။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: