ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Friday, October 24, 2008

သဗ်စ္သီးမ်ားမီးေလာင္ၿခင္း
အစိမ္းေရာင္ရဲရဲ၊သရက္ပြင့္တို႔အရိပ္မွာ
ခင့္ႏႈတ္ခမ္းကိုကိုက္စုပ္ၿပီး
သစ္ေတာ္သီး၊သၾကားသီး
ၾသဇာသီး၊စေတာ္ဘယ္ရီသီး
မာလကာသီးေတြခူးေနၾကတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ၊ဆိုဗီယက္ကလား
အေမရိကန္ကလား၊အႏုၿမဴမ်ားၿဖန္႔က်ဲလိုက္ရာ
ဂဂၤါၿမစ္၊ဆန္ဖရန္စစၥကိုတံတား
ဘီတယ္လ္ဓါတ္ၿပားကုမၸဏီ၊ပီကင္း
ခ်င္းေတာင္တန္း၊အေနာ္ရထာလမ္း
တို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏အနမ္းမ်ား
မီးခိုးမိႈင္းၾကား၊အဆိပ္ေငြ ႔ၾကား
ေပ်ာက္ဆံုးသြား။

သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: