ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Friday, October 24, 2008

ဟိုႏုိလူလူမွာကုန္စံုဆိုင္ေလးဖြင့္မယ္
ဟိုႏုိလူလူမွာ
နာနတ္၀ိုင္၊မလိုင္ေခ်ာကလက္
၀က္သားစည္သြပ္ဗူး၊ေကာ္ဖီဗူး
ပစၥည္းထူးထူးဆန္းဆန္းေလးေတြေရာင္းဖို႔
၀ါေ႐ႊညိဳနီေဆးေရာင္စံုနဲ႔
ကုန္စံုဆိုင္ေလးဖြင့္မယ္။

ဗီသိုဗင္
လီနင္၊ဂ်က္ကလင္း
ေနမင္းေအာက္ကၿပည္သူမ်ားဘို႔
မရီၾကပါနဲ႔၊ဒါဟာ
နီလာရည္၊စိန္ရည္၊ၿမရည္လူးတဲ့
စိတ္ကူးထဲကရည္႐ြယ္ခ်က္ေလ..။

သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: