ရာစုသစ္ၿမစ္က်ဥ္း (၁)

Thursday, October 2, 2008
အ႐ိုင္းသက္သက္ေနနဲ႔
ေလးလံက်ပ္ခဲခ်င္လည္း
ခဲေနမွာေပါ့
ဒါေပမယ့္
သင္မ်က္စိနဲ႔ၾကားၿပီး
နားနဲ႔ၿမင္ႏိုင္တယ္
မွန္တစ္ခ်ပ္ ၊လွံတစ္စင္းနဲ႔
အခိုးအေငြ႔တို႔ိလို…
ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း၊ၿပီးဆံုးၿခင္း
အလိုၿပည့္ၿခင္းတို႔ၿပည့္ႏွက္
ယဥ္ေက်းတဲ့ကၠုစၦာသရႏွလံုးသားတို႔ရဲ ့
ၿပတင္းတံခါးမ်ား
အဲဒါ…
ရာစုသစ္ၿမစ္က်ဥ္း
မ်ားလည္းၿဖစ္ရဲ့….


အမွတ္တရေက်းဇူးတင္စြာၿဖင့္
ဇံုနီ ၊မိုးေက်ာ္သူ၊မ်ိဳးသန္း


ဒါ…ရာစုသစ္ၿမစ္က်ဥ္း (၁)ရဲ့ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာပါ..။


0 Comments: