ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

လဖက္ေရ

စီးကရက္တလိ

စီးကရက္
လဖက္ေရ
ေပါင္မံု႔

စီးကရက္


ဇဒါ၊ရီေကာ္တာ၊ဘီယာ၊ဇီဗားဂိုး႐ုပ္႐ွင္၊တင္တင္လွ၊ပုလဲ၊႐ႈိးေဒါင္း၊နစ္ကဆင္၊ ၁/၈ ေဒၚလာ၊မာဇဒါ၊ရီေကာ္တာ


သိဒၶတၳလိႈင္


ကဗ်ာကစီထားပံုက အဲလိုၾကီးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ဒါေပမယ့္ အနီးစပ္ဆံုးတူေအာင္ေတာ့စီေပးလိုက္တယ္။
ဖိုတိုေ႐ွာ့နဲ႔ေသခ်ာလုပ္ၾကည့္ၿပီးရရင္ထပ္တင္ပါဦးမယ္။ခုေတာ့ ေက်ာ္ကသြားခ်င္တာနဲ႔ ..


0 Comments: