ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

ပိုက္ဆံမ႐ွိေသာေန႔မ်ား

စီးကရက္တစ္လိပ္
ေပါင္မံု႔တလံုး၊လဖက္ရည္တခြက္ပဲ
တမ္းတပါတယ္။

မာဇဒါ၊ရီေကာ္တာ
မႏၲေလးဘီယာ
ေဒါက္တာဇီဗားဂိုး႐ုပ္႐ွင္
တင္တင္လွရဲ ႔ေတးဂီတမ်ား
သတိမရႏုိင္ပါ။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: