ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

ေဆးလိပ္မီးခိုးမ်ားကိုစကၠဴအိတ္ထဲထည့္ၿခင္း

ေနာက္သံုးႏွစ္မွာ
ငါဟာဘာၿဖစ္မလဲ။

ဖင္မလီယာပိုင္႐ွင္လား။
ဂ်ိန္းေဖာင္ဒါရဲ ႔ခင္ပြန္းလား။
လဖက္ရည္ဆိုင္အလုပ္သမားလား။
လန္ဒန္သဗ်စ္ၿခံကသူေဌးေလးလား။
ဗီယက္နမ္ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္လား။
အစိုးရအက်ဥ္းသားလား။
အင္ဒီရာဂႏၵီရဲ ႔အတြင္းေရးမွဴးလား။

ေနာက္သံုးႏွစ္မွာ
ငါဟာဘာၿဖစ္မလဲ
ဘာၿဖစ္မလဲ။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: