ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Friday, October 24, 2008

မိုးေရေတြထဲမွာ

၂၂ (သို႔မဟုတ္)ကၽြႏု္ပ္၏႐ုပ္ပံုလႊာ ၁
ငါ့ရင္ထဲကေဟာင္ေကာင္လွပ်ိဳၿဖဴ ၂
သဗ်စ္သီးမ်ားမီးေလာင္ၿခင္း ၄
သက္တန္႔ဟာလွတယ္ ၅
ဟိုႏုိလူလူမွာကုန္စံုဆိုင္ေလးဖြင့္မယ္ ၆
မာရီလင္မြန္႐ုိးသို႔တမ္းၿခင္း ၇
ပန္းသီးနီနီၿဖစ္ခ်င္တယ္ ၈
အခန္းက်ဥ္းထဲကလူသံုးဦး ၁၀
ပိုက္ဆံမ႐ွိေသာေန႔မ်ား ၁၂
င႐ုပ္သီးဟာ သၾကားလံုးမဟုတ္ပါ ၁၄
နံနက္႐ႈခင္း ၁၆
ငွက္ေပ်ာသီးစားသူသို႔ ၁၇
လဖက္ရည္တစ္ခြက္ ၁၈
လွပတဲ့ရပ္ကြက္မ်ား ၂၀
ေနမင္းဟာ ခရမ္းေရာင္ၿဖစ္တယ္ ၂၂
အိမ္ၿဖဴေတာ္အပ္ႏွင္းၿခင္း ၂၄
ေ႐ႊ၀ါေရာင္သရက္သီး၏ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ ၂၅
အရက္ဆိုင္မွထခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၆
ေပါင္မံု႔စားသူမ်ားအေၾကာင္း ၂၈
စိတ္ကူးထဲကခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား ၂၉
ေဆးလိပ္မီးခိုးမ်ားကို စကၠဴအိတ္ထဲထည့္ၿခင္း ၃၁


0 Comments: