ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Friday, October 24, 2008

ငါ့ရင္ထဲကေဟာင္ေကာင္ပ်ိဳၿဖဴ (အႏုပညာ)
“ေဟာင္ေကာင္ကမိန္းကေလး”
ေမႊးပ်ံ ႔တဲ့႐ုပ္႐ွင္ကား ၊ပတၱၿမား႐ံုမွာ
ေၿခာက္နာရီခြဲပြဲၾကည့္ရတယ္။

ဂ်ပန္မင္းသမီး “အာကီကို”ဟာ
အနီေရႊေရာင္ဂါ၀န္တိုနဲ႔
ေဟာင္ေကာင္က
ၾကက္မေလးလုပ္ရတယ္။

အိမ္ၿပန္ေရာက္ေတာ့
ေမွာက္ခါအိပ္လွဲ၊အေတြး၀ဲမွာ
အသဲထဲမွာ၊စိတ္ထဲမွာ
“အာကီကို”ကိုခ်စ္မိၿပီ။

သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: