ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

ငွက္ေပ်ာသီးစားသူသို႔

လမ္းမအနက္ေရာင္ေပၚမွာ
ငွက္ေပ်ာခြံမပစ္ပါနဲ႔။

ဆူကာႏုိ၊နစ္ဆင္္
ဂၽြန္ဆင္၊ေဒါက္တာႏိုး
ဘားဒိုး၊ဂိုးလ္ဖင္းဂါးတို႔
နင္းမိသြားလွ်င္အေရးမၾကီးပါ။

ဇီးသီးေရာင္းသူေလး
ေဆးလိပ္သမေလး၊ေက်း႐ြာသူေလး
ၿမိဳ ႔ေက်ာင္းသူေလးမ်ား
နင္းမိသြားလွ်င္သနားစရာ။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: