ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Friday, October 24, 2008

ပန္းသီးနီနီၿဖစ္ခ်င္တယ္

ပန္းသီးနီနီဟာ
ငါၿဖစ္ခ်င္တယ္။

ဟာေ၀ယံကၽြန္းကိုမသိဘူး။
ဘားဒိုးကိုမသိဘူး။
မာတနီကိုမသိဘူး။
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကိုမသိဘူး။
ဆိန္းၿမစ္ကိုမသိဘူး။
အစိမ္းေရာင္ေကာင္မေလးကိုမသိဘူး။

ပန္းသီးပင္ေအာက္မွာ
ေ၀ဒနာေတြကိုထားခဲ့မယ္။
သိဒၶတၳလိႈင္


1 Comment:

Anonymous said...

sheikh တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္

ငါ အခု sheikh တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္
အဲဒါဆိုရင္ အားလံုးကိုသိျပီး
ေ၀ဒနာနဲနဲသက္သာမယ္

ဂ်ဴ