ရာစုသစ္ၿမစ္က်ဥ္း (၁)

Tuesday, October 7, 2008


“………………………………………………….”
ေလးလံလွတဲ့ပင္လယ္
စိန္ခ်ယ္စုတ္ခ်က္နဲ႔သဲပြင့္
ဆားငန္ခြင့္အတၱ
စိမ္းေသာ
ၿပာေသာ
မာနအခံေတြနဲ႔…
ဒါေပမယ့္
ေပါေလာေပၚၿခင္းနိယာမကိုမလြန္ဆန္သာခဲ့..။
သားမႊန္း

ေၿခလွမ္းေ၀ဖန္ၿခင္း
အသက္ကေတာ့တစ္ႏွစ္တိုးလာ
ကိုယ့္မာနနဲ႔ကိုယ္..႐ွက္႐ွက္ပဲ
ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုတြက္
မိုက္တြင္းနက္ေခါင္းမာေနတုန္း…။
သံုးမရတဲ့ကန္႔သတ္ေဘာင္
ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ဘာမွန္းမသိတဲ့
အလုပ္မ်ားနဲ႔ေခါင္း႐ႈပ္
ငါ့ဇီ၀႐ုပ္သ႑န္ကေတာ့
မႈန္ကုတ္ကုတ္ႏိုင္တုန္း..။
ဘယ္ေလာက္ပဲၾကိဳးစားခဲ့
အခုလည္းၾကည့္
ရင့္ေလာက္ေစ့ထားတာေတာင္
ေၿခဖ၀ါးနားမွာ
အမိႈက္ၿပာေတြနဲ႔
ေရာေထြးေနတုန္း..။
ေအာင္ၿမင္ၿခင္း၊ခ်ီးမြမ္းမႈ
ကမ္းလင့္ခ်င္တဲ့လက္ႏွစ္ဖက္က
ဆံုး႐ႈံးမႈပ်က္ရယ္ၿပဳမႈေတြကို
ခ်ီးေၿမွာက္ထားရတုန္း…
…………………..
………………….
…ေညာင္းခ်ိလွၿပီေလ…
ဒီလိုနဲ႔
ဒီေန႔လည္းပဲ
တံလွ်ပ္ကဲတဲ့လမ္းေတြေပၚမွာ……။ ။
သားမႊန္း


0 Comments: