ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

စိတ္ကူးထဲကခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား

က်ေနာ္လိုခ်င္တာ
သံုးခု႐ွိပါတယ္။

ေမ႐ွင္ရဲ ႔ပ်ိဳ ႔မွာတမ္းဓါတ္ၿပား။
ပီကာဆိုရဲ ႔ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္။
၃၁လမ္းကဂြက္ေထာ္။

က်ေနာ္မလိုခ်င္တာသံုးခုကေတာ့
နစ္ဆင္၊သူ၏လမ္းစဥ္နဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: