ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

လဖက္ရည္တခြက္
ေငြလေရာင္ၿခည္ကို
ခ်စ္သူ႔ထမီထဲမွာထည့္ခ်င္တယ္။

ဆိုဖီယာလိုရင္းႏႈတ္ခမ္းကို
နမ္းစုတ္ခ်င္တယ္။

အားလံုးအာသာေၿပေအာင္
လဖက္ရည္တခြက္ပဲ ေသာက္လိုက္ပါတယ္။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: