ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

လွပတဲ့ရပ္ကြက္မ်ား
အမိုးနီနီအိမ္မ်ား
ေရဒီယိုေတးသံမ်ား
႐ွမ္ပိန္ေရာင္မီးပြင့္မ်ား
စႏၵယားေရာင္လမ္းမမ်ားနဲ႔
ခမ္းနားေပ့ၿမိဳ ႔ေတာ္ရဲ ႔ရပ္ကြက္မ်ား။

ရပ္ကြက္မွာေနသူမ်ားကား
အရက္သမား၊ဖဲသမား
ဖုရားလူၾကီး၊ၿမိဳ ႔သူဗိုလ္ကေတာ္
ဗိုက္သားေပၚတဲ့အရာ႐ွိမယားငယ္နဲ႔
အၿခားဟန္ေဆာင္ေကာင္းၾကသူမ်ား။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: