ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

ေရႊ၀ါေရာင္သရက္သီး၏ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္

သရက္သီးေ႐ႊ၀ါေရာင္ငဲ့
စိမ္းေမွာင္႐ြက္ရင့္၊သရက္ပြင့္တို႔ၾကားမွ
သင့္ကိုခူးရပါေတာ့မည္။

ခြင့္လႊတ္ပါ
မ်က္ႏွာလွသူ၊အသဲလွသူ
ေငြၿဖဴေရာင္ “ခရစ္”ႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္ခ်စ္သူစားရန္
သင့္အားခူးရပါေတာ့မည္။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: