ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

ေပါင္မုံ႔စားသူမ်ားအေၾကာင္း

နက္စကဖီးရယ္
႐ွယ္နယ္နံပါတ္ငါးရယ္
စေတာ္ဘယ္ရီပင္ရယ္
သင္တို႔ကိုကၽြႏု္ပ္ေလးစားပါတယ္။

သင္တို႔ရဲ ႔အ႐ွင္သခင္“လူ”ေတြကေတာ့
“ဘယ္ရီကရင္းလိမ္းရတယ္”
“ဆံပင္တိုတိုညွပ္ရတယ္”
“ေကာလိပ္ပညာတတ္ရတယ္”
“ဘုရား႐ွိခိုးရတယ္”
“႐ြန္နယ္လ္ကားစီးရတယ္”
“ဗက္၆၉ေသာက္ရတယ္”
ဒီစာတမ္းေတြေ႐ွ ႔မွာၿပၿပီး
ေဒါသၿဖစ္ၾက အတင္းေၿပာၾက
အနာလိုၾက၊စိတ္ထားညစ္ၾက
ဒီလိုနဲ႔စစ္ဆိုတာၿဖစ္လာၾကတယ္။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: