တခန္းတနားၿမိဳ႕ေတာ္

Monday, September 16, 2013


တခန္းတနားၿမိဳ႕ေတာ္
တံခါးကိုုေခါက္ၾကည့္လိုုက္ေတာ့ အၾကည့္ေတြအားလံုုး ေမွာင္က်သြားတယ္
တိတ္တိတ္ကေလး လွည့္ထြက္ခဲ့လုုိက္ေတာ့ ေနာက္က ေၿခသံတရွပ္ရွပ္နဲ႕  ..
ၿဖဴၿဖဴစင္စင္ လမ္းေလးအတုုိင္း မေလွ်ာက္ႏိုုင္သူေတြကေတာ့ ၾကံဳသလိုုပ်ံသန္းသြားၾက
ဗီဇ ဆုုိတာက ေဖ်ာက္လုုိက္လိုု႕ မရေပမယ့္ ခဏေတာ့ ဖံုုးထားလုုိ႕ ရတဲ့အရာ …
မၾကာခဏ ဖူးပြင့္ႏိုုင္တယ္ ဆုုိေပမယ့္ အဲဒီသံစဥ္ေတြက ႏွလံုုးသား သိပ္ေရြးတယ္ ..
မရြယ္ပဲၿဖစ္သြားတဲ့ ေစာ္ကဲမင္းေတြေတာ့ ၾကားနာႏိုုင္လိမ့္မယ္ မထင္ဘူး ..
မေနာ္ဟရီ
၆.၉ .၂၀၁၃